Màster d'Investigació Clínica

especialitat en Medicina Respiratòria

CAT

Estructura del Màster

El Màster d'Investigació Clínica especialitat d'investigació en "Medicina Respiratòria" consta de 60 crèdits ECTS i es divideix en tres grans mòduls:

 

1. Mòdul d'assignatures troncals obligatòries (total 18 crèdits ECTS)

Consta de 3 assignatures obligatòries de 6 crèdits ECTS cadascuna (18 ECTS en total). Són assignatures comunes a totes les especialitats del Màster d'Investigació Clínica:

 • Medicina de Sistemes (Systems Medicine) (6 crèdits ECTS) - coordinador Dr. Josep Roca, Facultat de Medicina UB.

 • Eines i metodologia de la investigació (Methodology and Tools in Research), (6 crèdits ECTS) - coordinador Dr. José M. Nicolau, Facultat de Medicina UB.

 • Instruments de disseny i anàlisi en la investigació (Design and Analysis in Research), (6 crèdits ECTS) - coordinador Dr. Carlos Ascaso, Facultat de Medicina UB.

 

2. Mòdul d'assignatures optatives (total 24 crèdits ECTS)

S’oferta un total de 14 assignatures optatives de 3 crèdits ECTS cadascuna, de les qual s’ha de completar un total de 8 assignatures (per arribar a un total de 24 crèdits). No obstant, hi ha algunes assignatures optatives vinculants (necessàries per obtener el títol):

 

 • Bioètica aplicada a la Recerca Clínica- coordinador Dra. Itziar de Lecuona, Facultat de Medicina UB. 

 • Biologia Cel·lular Molecular - coordinadora Prof. Esther Barreiro, Facultat de Ciencias de la Salud y la Vida, UPF.

 • Malalties cròniques – coordinador Prof Josep Roca, Facultat de Medicina, UB.

 • Infeccions i insuficiència respiratòria – coordinador Prof Eduard Monso, UAB.

 

Altres optatives:

 • Models animals i cel·lulars - coordinador Prof. Joaquim Gea, Facultat de Ciencias de la Salud y la Vida, UPF.

 • Estructura i funció del sistema respiratori- coordinador Prof. Antoni Ferrer, Facultat de Ciencias de la Salud y la Vida, UPF.

 • Avaluació i Monitorització- coordinación Prof. Josep Maria Montserrat, Prof. Ramon Farré y Prof. Felip Burgos, Facultat de Medicina UB.

 • Tècniques d'imatge i pneumologia intervencionista - coordinador Prof. Antoni Rosell, Facultat de Medicina UB.

 • Patologia d'alta complexitat i transplantament - coordinador Prof. Joan Albert Barberà, Facultat de Medicina UB.

 • Drogues intel·ligents en medicina respiratòria - coordinador Prof. Santiago Grau, Facultat de Medicina, UAB.

 • Càncer de Pulmó - coordinador Prof. Esther Barreiro, Facultat de Ciencias de la Salud y la Vida, UPF.

 • Microbiologia Avançada - coordinador Prof. Juana Díez, Facultat Ciencias de la Salud y la Vida, UPF.

 • Models computacionals de Malalties Respiratòries - coordinador Prof. Miguel Ángel González, ICREA. Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación, UPF.

 • Models epidemiològics de disseminació de malalties  – coordinador Prof J Macia, UPF.

 • Modelització estadística – coordinador Prof Ascaso, UB.

 

3. Mòdul del Projecte de Recerca (Màster Research Project) (total 18 crèdits ECTS)

Els alumnes matriculats en recerca en Medicina Respiratòria hauran de tractar un tema d'investigació relacionat amb aquesta àrea temàtica.

 • Projecte de Recerca - Coordinació de les tutories: Prof. Josep Roca (UB) i Prof. Joaquim Gea (UPF).

 

Per obtenir la titulació de Màster Universitari Oficial cal aprovar les 3 assignatures troncals obligatòries (18 ECTS), l'assignatura optativa obligatòria i 7 assignatures optatives més (24 ECTS), i el projecte de recerca final (18 ECTS).

Nota: el total de crèdits ECTS a matricular per any acadèmic és de 20 ECTS mínim i 60 ECTS màxim (a banda de les convalidacions).

 

Possibilitats de Convalidació

 

Es poden convalidar fins a un total de 9 crèdits ECTS en funció de la titulació universitària aportada i de l'experiència laboral prèvia acreditada.

 

 • Llicenciats amb MIR, FIR, BIR, QIR, etc. (A partir del tercer any superat del seu programa de formació) i els especialistes amb títol oficial de la Unió Europea: fins a 9 ECTS. Estudiants procedents d'altres màsters en investigació biomèdica: Fins a 9 ECTS.

 • Màster propi: fins a 9 ECTS.

 • Programes de doctorat superats parcialment: fins a 9 ECTS.

 

   Les convalidacions es podran fer per qualsevol dels mòduls excepte el projecte d'investigació. Per sol·licitar la convalidació, l'estudiant haurà de comunicar-ho al coordinador del Màster prèviament al tràmit de matrícula.

 

Beques i ajuts 

 

 

 

 • w-facebook
 • Twitter Clean

Endorsed by SEPAR:

Socialitza't amb nosaltres
Contacta amb nosaltres

Facultat de Medicina, UB

Facultat de Ciències de la Salut i la Vida, UPF

Facultat de Medicina, UAB

 

Coordinador de l'especialitat

d'Investigació en Medicina Respiratòria:

Dr. Isabel Blanco

 

Contacte:

Julio Mas / Carme Hernández / Isabel Blanco (jmas1@clinic.cat)

(+34) 93 227 30 40