Màster d'Investigació Clínica

especialitat en Medicina Respiratòria

CAT

Requisits específics d'accés

 • w-facebook
 • Twitter Clean

Candidats (criteris d'admissió)

 • Metges*

 • Biòlegs i Biòlegs humans

 • Farmacèutics

 • Biotecnòlegs i Biomèdics

 • Enginyers Biomèdics, bioenginyers

 • Fisioterapeutes

 • Químics

 • Infermers

 • Altres llicenciats/graduats en Ciències de la Salut o en Ciències de la Vida

 • Llicenciats i graduats altres disciplines

 

*En el cas dels graduats i llicenciats en Medicina, el màster NO és imprescindible (però SÍ recomanable) per cursar el Doctorat.

 

Criteris de selecció

a) Formació acadèmica: 30%

       - Graus i Llicenciatures esmentats (10%)

       - Expedient acadèmic (90%)

 

b) Valoració idioma: 20%

       - Llengua anglesa, nivell equivalent al First Certificate in English

 

c) Valoració de competències i motivació del candidat: 50%

       - Dues cartes de recomanació (40%)

       - Motivació de l'interès del candidat: Aportarà un escrit d'un full (màxim 500- 600 paraules), explicant la seva motivació parar cursar el Màster (60%)

 

En alguns casos es realitzarà una entrevista per valorar els apartats anteriors. Si cal l'entrevista, es podrà fer mitjançant àudio-conferència. En aquesta entrevista es podrà sol·licitar informació més àmplia i específica sobre els aspectes de l'expedient i formació acadèmica, nivell de llengua anglesa, formació complementària, aptituds, interès i motivació, etc. que la Comissió consideri rellevants per a l'admissió al Màster.

 

Preu: el preu oficial del crèdit ECTS per al curs 2015/16 és de 46,50€ per a alumnes que siguin membres de la Unió Europea. Cal afegir les tases de gestió acadèmica (70€) i l'assegurança escolar obligatòria (9€).

Orientació: Recerca i Professional

Crèdits ECTS: 60

Idioma de docència: Anglès (amb part de castellà en assignatures troncals)

Places: 30

Centre de gestió de la matrícula: Facultat de Medicina UB

Direcció acadèmica, especialitat Medicina Respiratòria: Facultat de Ciències de la Salut i la Vida, UPF

Programa oficial de postgrau: Medicina

Com fer la Preinscripció?

Atès que la pàgina web per preinscriure’s en l'especialitat de Medicina Respiratòria del Màster interuniversitari (UB-UPF-UAB) de Recerca Clínica és una mica complexa, els adjuntem el camí més curt i senzill per a procedir a fer la inscripció:

 

- Entrar a: www.ub.edu

- Escollir l'opció 'Màster i Postgraus'

- Un cop aquí, tornar a escollir 'Màsters universitaris Oficials. Consulta'n l'oferta'

- Allà, prémer la 'R' i tot seguit escollir 'Recerca Clínica'

- Un cop a la pàgina, al seu marge dret, pitjar: 'Màsters universitaris amb preinscripció oberta'

- Finalment, escollir 'Recerca Clínica', i omplir la fitxa de preinscripció.

- Quan es demana per l'especialitat, escollir 'Medicina respiratòria'

 
 • w-facebook
 • Twitter Clean

Facultat de Medicina, UB

Facultat de Ciències de la Salut i la Vida, UPF

Facultat de Medicina, UAB

 

Coordinador de l'especialitat

d'Investigació en Medicina Respiratòria:

Dr. Isabel Blanco

 

Contacte:

Julio Mas / Carme Hernández / Isabel Blanco (jmas1@clinic.cat)

(+34) 93 227 30 40

Endorsed by SEPAR:

Socialitza't amb nosaltres
Contacta amb nosaltres